Բորիս Խառատյան

Բորիսը Հայաստանի արհմիություններում աշխատում է 1984թ-ից: Նա Հայաստանի արհմիությունների կոնֆեդերացիայի /ՀԱՄԿ/ նախագահի տեղակալ է ընտրվում 1997թ-ից